Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy? Krok po kroku

Decyzja o warunkach zabudowy – komu i kiedy jest potrzebna? Dokument jest potrzebny, przede wszystkim, kiedy planujemy zakup działki budowlanej lub budowę domu, a teren okazuje się być nieobjęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o wydanie decyzji należy złożyć do właściwego organu władzy państwowej. Warto dokonać tego jeszcze przed zakupem nieruchomości. W niniejszym artykule słów kilka o tym, kiedy bez problemu można otrzymać warunki zabudowy, a co może stanąć na przeszkodzie.

W jakich sytuacjach warunki zabudowy są niezbędne?

Warunki zabudowy są niezbędne, jeśli dla planowanej nieruchomości nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, a my chcemy zmienić jej sposób zagospodarowania, na przykład:

 • planujemy zbudować lub rozbudować dany obiekt
 • planujemy zmienić sposób użytkowania budynku lub jego części
 • zbudować dom jednorodzinny na podstawie zgłoszenia
 • wykonać jakiekolwiek roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę

Oczywiście, aby uzyskać warunki zabudowy musimy spełnić kilka kryteriów, które reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym.

Wymogi, które należy spełnić to:

 • teren z dostępem do drogi publicznej
 • na danym terenie znajdują się lub będą wykonywane sieci uzbrojenia terenu – media
 • działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze oraz nieleśne
 • teren nie jest objęty przepisami uniemożliwiającymi budowę (między innymi ustawa o ochronie zabytków)
 • przynajmniej jedna działka sąsiadująca, która znajduje się z tej samej strony drogi publicznej, została już zabudowana w sposób, który pomoże określić wymagania nowej zabudowy

 

Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy

Co przygotować?

Niezbędnymi informacjami, które musimy określić we wniosku są:

 • dane wnioskodawcy
 • granice działki (granice zaznaczamy na mapie ewidencyjnej lub kopii mapy zasadniczej)
 • oznaczenie terenu oraz numeru ewidencyjnego
 • zarys działek sąsiednich
 • planowany sposób zagospodarowania działki wraz z charakterystyką zabudowy oraz zagospodarowania otoczenia
 • zapotrzebowanie na dostęp do mediów – przyłącza energetyczne, wodne oraz wodno kanalizacyjne.
 • przeznaczenie użytkowe planowanego budynku

 

Kiedy i gdzie go składać?

W zasadzie wniosek można złożyć w dowolnym momencie przed rozpoczęciem budowy. Najlepszym rozwiązaniem jednak będzie zrobienie tego przed planowanym zakupem nieruchomości oraz przed wyborem projektu domu.

Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy można złożyć w urzędzie miasta lub gminy, urzędzie wojewódzkim, urzędzie dzielnicowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Dokument otrzymamy w placówce lub pobierzemy ze strony internetowej wybranego urzędu. Z wnioskiem występujemy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Pamiętajmy, że wniosek należy złożyć w urzędzie, który obsługuje teren nieruchomości.

 

Czas trwania oraz koszt decyzji o warunkach zabudowy

Decyzję podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Czas oczekiwania wynosi nawet do 2 miesięcy (w zależności od urzędu), choć zwykle sprawa zostaje załatwiona w ciągu miesiąca (źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/proc_430-ustalenie-warunkow-zabudowy). Wydanie decyzji może zostać opóźnione z różnych przyczyn, które mogą wystąpić albo z winy strony postępowania, albo z sytuacji niezależnych od urzędu.

Uzyskanie warunków zabudowy wiąże się z kosztem 107 zł.  Z opłaty skarbowej zwolnione są, między innymi, organizacje pożytku publicznego, samorząd terytorialny, organy budżetowe oraz osoby. Opłaty dokonujemy w momencie złożenia wniosku – przekazujemy na konto urzędu lub w formie tradycyjnej.

Pamiętaj: Zachowaj dowód wpłaty – potwierdzenie należy dostarczyć w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.

W razie jakichkolwiek pytań nasi doradcy pozostają do Waszej dyspozycji. 🙂

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem:
tel.: +48 606 966 300
e-mail: biuro@anadom.pl

Dominik.

 

NADAL SZUKASZ NIERUCHOMOŚCI?

Znajdziemy ją dla Ciebie Kliknij tutaj
© 2022 ANA DOM | WWW.ADRESOWO.PL