Najemca i jego prawa – co wolno, a czego nie? (część 1)


Jakie prawa i obowiązki ma najemca, a jakie wynajmujący? Bez względu na to, po której stronie się znajdujesz – znajomość obowiązków i praw najemcy oraz wynajmującego jest niezwykle pomocna dla obu stron. Dzięki świadomości naszych praw wiemy, czego możemy wymagać oraz co może być wymagane od nas. W dzisiejszym wpisie przedstawię kilka istotnych kwestii, o których musi wiedzieć osoba zainteresowana najmem mieszkania.

Kim jest najemca?

Według ustawy o ochronie praw lokatorów, jeśli jest mowa o  lokatorze – mówimy o najemcy lokalu lub o osobie używającej lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Mówiąc inaczej – najemca (lokator) najmuje lokal przez okres zapisany w umowie najmu, płacąc comiesięczną, określoną kwotę.

Umowa najmu

Pomiędzy najemcą a wynajmującym najważniejszym dokumentem będzie umowa. Powinna zostać zawarta w formie papierowej, w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach. W umowie uwzględnia się, między innymi, dane osobowe obu stron, czas jej trwania, warunki i okres wypowiedzenia czy wysokość opłat. Do umowy zwykle dołączany jest protokół zdawczo-odbiorczy, który dokładnie i szczegółowo opisuje lokal wraz z wyszczególnieniem znajdujących się w nim sprzętów oraz mebli. Dodatkowo w umowa najmu zawiera prawa i obowiązki każdej ze stron – najważniejszym prawem najemcy jest, rzecz jasna, możliwość korzystania z najmowanego lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Remonty, zmiany i modyfikacje

W kwestii jakichkolwiek zmian dokonywanych w lokalu – najemca, bez zgody wynajmującego, nie może ich dokonywać. Remonty lub naprawy techniczne powinny być najpierw uzgodnione z właścicielem nieruchomości w formie pisemnej. Naruszenie tego warunku skutkować może wypowiedzeniem umowy w trybie natychmiastowym. Najemca jest zobowiązany zwrócić wynajmującemu mieszkanie w stanie niezmienionym i niepogorszonym.

Naprawy

Jeżeli podczas trwania okresu najmu powstały szkody, nie z winy najemcy, które wymagają naprawy, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do ich wykonania. Po upływie wyznaczonego terminu i nie pojawieniu się wynajmującego, najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

Obowiązki i prawa najemcy

Do najważniejszych praw i obowiązków najemcy należą przede wszystkim:

  • terminowe regulowanie płatności (czynsz oraz media)
  • eksploatacja lokalu w sposób, jaki określa zawarta miedzy stronami umowa
  • przestrzeganie porządku domowego
  • utrzymywanie lokalu oraz pomieszczeń we właściwym stanie technicznym
  • poznanie wysokości kaucji i czynszu
  • uzyskanie informacji odnośnie przyjmowania gości oraz ewentualnym pobycie na noc
  • ustalenie wygodnego terminu płatności na określonych warunkach
  • ustalenie długości okresu wypowiedzenia
  • sprawdzenie zgodności z ogłoszeniem – między innymi wygląd lokalu, meble, sprzęty, lokalizacja

W chwili, gdy najemca używa lokalu w sposób niezgodny z zawartą umową najmu, a upomnienia nie skutkują, wynajmujący ma prawo wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszym biurem – biuro@anadom.pl. Z przyjemnością doradzimy i pomożemy. 🙂

Dominik.

 

NADAL SZUKASZ NIERUCHOMOŚCI?

Znajdziemy ją dla Ciebie Kliknij tutaj
© 2022 ANA DOM | WWW.ADRESOWO.PL