Wynajmujący i jego prawa – co wolno, a czego nie? (część 2)

Jakie prawa i obowiązki ma najemca, a jakie wynajmujący? Bez względu na to, po której stronie się znajdujesz – znajomość obowiązków i praw najemcy oraz wynajmującego jest niezwykle pomocna dla obu stron. Dzięki świadomości naszych praw wiemy, czego możemy wymagać oraz co może być wymagane od nas. Ostatni artykuł skupiał się na prawach i obowiązkach najemcy, zapraszamy TUTAJ. 🙂

W dzisiejszym wpisie przedstawię kilka istotnych kwestii, o których musi wiedzieć osoba zainteresowana wynajęciem mieszkania.

Kim jest wynajmujący?

Wynajmujący jest najczęściej właścicielem mieszkania, którego wiąże z lokatorem stosunek prawny uprawniający go, na podstawie umowy najmu, do używania lokalu.

Najważniejszym z praw wynajmującego jest sprawdzenie tożsamości potencjalnego najemcy. Właściciel nieruchomości może również ubiegać się o uzyskanie informacji dotyczących zatrudnienia oraz dochodów, co przekłada się na zwiększenie (zmniejszenie) pewności oraz zaufania względem lokatora. Dodatkowo właściciel ma prawo do ustalenia dogodnego dla najemcy terminu płatności.

Umowa najmu

Pomiędzy najemcą a wynajmującym najważniejszym dokumentem będzie umowa. Powinna zostać zawarta w formie papierowej, w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach. W umowie uwzględnia się, między innymi, dane osobowe obu stron, czas jej trwania, warunki i okres wypowiedzenia czy wysokość opłat. Do umowy zwykle dołączany jest protokół zdawczo-odbiorczy, który dokładnie i szczegółowo opisuje lokal wraz z wyszczególnieniem znajdujących się w nim sprzętów oraz mebli. Dodatkowo w umowa najmu zawiera prawa i obowiązki każdej ze stron.

Obowiązki i prawa wynajmującego

Poza sprawdzeniem i zweryfikowaniem potencjalnych lokatorów, prawa wynajmującego odnoszą się również do zgody na wynajęcie jego lokalu dopiero po otrzymaniu kaucji. Kaucja natomiast nie może przekraczać łącznej sumy dwunastu czynszów za mieszkanie – najczęściej równowartość kaucji to jeden lub dwa czynsze.  Do praw wynajmującego należy także prawo do podniesienia wysokości czynszu w trakcie zamieszkiwania lokalu przez najemcę/najemców.

Właściciel nieruchomości dodatkowo ma prawo wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dzieje się tak tylko w określonych sytuacjach, które powinny być zawarte w umowie, na przykład, kiedy najemca używa lokalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz zaniedbuje nieruchomość.

Jeżeli najemca, bez zgody i poinformowania wynajmującego, wprowadził jakiekolwiek zmiany w lokalu, właściciel ma prawo wymagać przywrócenia mieszkania do stanu pierwotnego lub uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości odświeżenia nieruchomości.

Obowiązki wynajmującego obejmują, między innymi, dbanie o porządek pomieszczeń oraz urządzeń znajdujących się w lokalu oraz, w razie potrzeby, dokonywania wszelkich napraw szkód budynku, pomieszczeń lub urządzeń powstałych nie z winy najemcy. Właściciel nieruchomości powinien również przywrócić wszelkie elementy do stanu sprzed uszkodzenia.

Ponadto, do najważniejszych praw i obowiązków wynajmującego należą:

 • wydanie lokalu mieszkalnego w stanie adekwatnym do ustaleń i ewentualnych zdjęć
 • utrzymywanie prawidłowego stanu lokalu na czas trwania umowy
 • określenie w umowie swoich obowiązków, na przykład w kwestii ewentualnych napraw
 • zapewnienie sprawnego działania lub napraw instalacji
 • zapewnienie sprawnego działania urządzeń związanych z budynkiem, które umożliwiają najemcy korzystanie z wody, energii i innych niezbędnych mediów
 • ustalenie wysokości czynszu oraz konsekwencji w razie opóźnień
 • ustalenie kaucji oraz ewentualnych kosztów naprawy
 • ubezpieczenie lokalu
 • kontrolowanie stanu lokalu podczas trwania umowy, po uprzednim ustaleniu wizyty z najemcą
 • kontrolowanie i spisywanie stanu liczników mediów
 • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego (protokół zawiera wykaz mebli, sprzętu oraz wszelkich innych urządzeń znajdujących się w lokalu)

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszym biurem – biuro@anadom.pl. Z przyjemnością doradzimy i pomożemy. 🙂

Dominik.

 

NADAL SZUKASZ NIERUCHOMOŚCI?

Znajdziemy ją dla Ciebie Kliknij tutaj
© 2022 ANA DOM | WWW.ADRESOWO.PL